Site Kuralları ve Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Giriş

Cilt Uzmanı Dermokozmetika’ya kullanıcı olarak başvurduğunuz anda, Cilt Uzmanı Dermokozmetika'yı kullanmak için aşağıdaki Genel Ticari Koşulları kabul etmiş olursunuz.

Genel Tüketici Kanunları, kullanıcı ile Cilt Uzmanı Dermokozmetika arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler.

Kullanıcı, Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın hizmetlerinden yararlanma ile ilgili sözleşmeyi idari merkezi Koşuyolu Mh. İbrahimağa Camii Sk. No:11 D:3 adresinde bulunan 2710802150 vergi numarasına sahip şirket ile yapmaktadır.

"Cilt Uzmanı Dermokozmetika", sözleşmeye konu olan hizmeti ciltuzmani.dermokozmetika.com.tr internet platformu ile kurucularını ifade eder.

Cilt Uzmanı Dermokozmetika hizmetleri sadece reşit kişilere sunulmaktadır.

Kullanıcı bu Genel Tüketici Kanunları, sözleşme yapıldıktan sonra da, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sayfalarında yer alan ilgili linkleri tıklayarak Genel Tüketici Kanunlarını dilediği zaman çağırabilir, yazdırabilir, indirebilir veya kaydedebilir.

 

 1. Konu

Cilt Uzmanı Dermokozmetika web siteleri kayıtlı kullanıcılara aşağıdaki hizmetleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride belirleyeceği diğer hizmetleri sunmaktadır: İnternet sitesini incelemek, buradaki makale, video vb. hizmetlerden faydalanmak yapılan yorumları okumak ve izin verilen alanlarda yorum yazmak, görüş paylaşmak ve çevrimiçi alışveriş yapmak

 1. Tüm üyelere ilişkin genel hükümler

2.1 Üye, Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın %100 erişilebilirliğinin teknik açıdan mümkün olmadığını kabul eder. Ancak Cilt Uzmanı Dermokozmetika, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerini mümkün olduğunca kesintisiz erişilebilir tutmak için çaba gösterir. Özellikle periyodik bakım, güvenlik ve kapasite sorunları ile Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın etki alanı dışındaki durumlar (örneğin kamu iletişim ağlarındaki arızalar, elektrik kesintileri vb.), Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın web sayfalarında kısa süreli arızalara veya hizmetlerin geçici olarak verilememesine neden olabilir.

2.2 Üye Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın portalde ve sunulan hizmetlerde istediği zaman ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapabileceğini, var olan hizmetleri kaldırabileceğini ve yenilerini ekleyebileceğini kabul eder.

2.3 Cilt Uzmanı Dermokozmetika, üyelerin şirketlerle ve diğer üyelerle aralarındaki iletişim içeriğine katılmaz. Üyelerin Cilt Uzmanı Dermokozmetika üzerinden yapacakları işlemlere Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın katılımı söz konusu olmadığı gibi, Cilt Uzmanı Dermokozmetika işlemlerde taraf da olmaz. Portal üzerinden kurulacak her türlü ilişkiden kaynaklanan işlemlerden üyeler bizzat kendileri sorumludur. Üyenin portal üzerinden yapacağı işlemlerde gerek şirket ile, gerekse diğer üyelerle olan ilişkilerinde Cilt Uzmanı Dermokozmetika sadece iletişim aracını sağlamakta olup bu ilişkilerin içeriğini ve mahiyetini bilmediği gibi bilmesi de beklenemez.

2.4. Kaydetme, kayıtta verilen taahhütler

2.4.1 Üyenin, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerindeki hizmetleri almaya başlamadan önce kendini sisteme kaydetmesi gerekmektedir.

2.4.2 Üye, kayıt sırasında kendisi tarafından verilmiş olan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Üye, üye bilgilerindeki değişikliklerden Cilt Uzmanı Dermokozmetika’yı derhal haberdar etmekle yükümlüdür.

2.4.3 Üye, rumuz veya sanatçı adı kullanamaz.

2.4.4 Üye, kayıt anında reşit olduğunu taahhüt eder.

2.4.5 Başvuru sırasında üye bir şifre seçer. Üye, bu şifreyi gizli tutmayı taahhüt eder. Cilt Uzmanı Dermokozmetika, şifreyi üçüncü şahıslara vermeyecek ve üyelerden bu şifreyi hiç bir zaman siteye üye girişi dışında sormayacaktır.

2.4.6 Kayıt işleminin sona ermesiyle üye, CİLT UZMANI DERMOKOZMETİKA web sayfalarının hizmetlerinden yararlanmak için sözleşme yapılması konusunda bir teklifte bulunmuş olacaktır. CİLT UZMANI DERMOKOZMETİKA, CİLT UZMANI DERMOKOZMETİKA web sayfalarının kullanımını üyeye açarak üyenin bu teklifini kabul etmiş olur. Bu kabulle birlikte üye ile CİLT UZMANI DERMOKOZMETİKA arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur.

2.4.7 Her üye sadece bir kez kaydolabilir ve sadece bir kez üye profili oluşturabilir.

2.4.8 Aşağıdaki eylemler kullanıcılara yasaktır. Bu eylemlerin yapılması durumunda Cilt Uzmanı Dermokozmetika kullanıcının üyeliğini derhal sonlandırarak kullanıcının yüklemiş olduğu tüm içeriği derhal yayından kaldıracaktır. Üye bu durumda herhangi bir tazminat vb. talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Cilt Uzmanı Dermokozmetika Web sayfalarının kullanımı ile ilişkili olarak mekanizmaların, yazılımların veya yazılı metinlerin kullanılması, ancak kullanıcı, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerinde sunulan hizmetler kapsamında Cilt Uzmanı Dermokozmetika tarafından kullanıma açılmış arabirimleri veya yazılımları kullanabilir.

Bu işlem, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerindeki hizmetlerin usulüne uygun olarak kullanılması için gerekli olmadığı sürece bloke etmek, üstüne yazmak, modifiye etmek, kopyalamak, "Robot/Crawler" arama motorları teknolojisi kullanılarak kopyalamak, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sayfalarının usulüne uygun biçimde kullanılması için gerekli değildir ve bu nedenle de kesinlikle yasaktır.

Cilt Uzmanı Dermokozmetika alt yapısının işlevselliğini etkilemeye, özelikle de aşırı derecede yük bindirmeye uygun olan her türlü işlem yasaktır.

Üye Sitede yer alacak profil oluşturma, yazışma ve benzeri başlıklara ilişkin alanları yalnızca bu alanların kullanım amacıyla bağlantılı mesaj ve materyal göndermek amacıyla kullanmayı ve bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte kullanımlarını aşağıda sayılan sonuçları doğuracak biçimde gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin siteyi kullanımı sırasında aşağıda örnek olarak sayılmış olan ve fakat sınırlayıcı olmayan davranışlar veya yürürlükteki mevzuata veya genel ahlak ve adaba aykırı, toplumu veya diğer üyeleri rahatsız edici davranışlarda bulunması Cilt Uzmanı Dermokozmetika’ya üyenin sözleşmesini derhal feshetme hakkı verir. Üye bu durumda herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın bu durumda üyenin Cilt Uzmanı Dermokozmetika sitelerine yüklemiş olduğu her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve silme hakkına sahip olduğunu ve bu verileri iade yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Portalın kullanımı sırasında üyenin gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ettiği hareketler bu sayılanlarla sınırlı olmamak ve örnekleyici olmak kaydı ile şunlardır:

 • a)C. Anayasa ve Kanunlarına aykırı davranışlarda bulunmak, bu itibarla hakaret, iftira, sövme, tehdit, kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğini ihlal başta olmak üzere kişilerin yasal haklarını ihlal eden davranışlar,
 • b)Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerinin veya diğer kullanıcıların içeriklerinin yayınlanması ve kamuya açılması,
 • c)Yürürlükte olan Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 5651 Sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılanlar başta olmak üzere yalan, haksız, müstehcen, yakışıksız içerikleri veya yasa dışı materyal veya bilgiyi yayınlamak, postalamak, dağıtmak ve veya yaymak veya olay tarihinde yürürlükte olacak ilgili mevzuata aykırı hareketlerde bulunmak,
 • d)Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar mevzuatı ve yürürlükteki rekabet mevzuatına aykırı işlemler yapmak.
 1. Cilt Uzmanı Dermokozmetika Web sayfalarındaki hizmetlerin değiştirilmesi

Cilt Uzmanı Dermokozmetika sunulmakta olan hizmetleri, değiştirme veya bunlardan farklı hizmetleri sunma hakkını saklı tutar.

 1. Sözleşmenin sona ermesi

4.1 Üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbara gerek yoktur, üyelik sonlandırılması internet sitesindeki yazılım kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.

4.2 Cilt Uzmanı Dermokozmetika üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:

Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,

Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,

Cilt Uzmanı Dermokozmetika   web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),

Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,

Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya

Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması.

4.3 4.2. maddeye göre önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda Cilt Uzmanı Dermokozmetika, 6.3. maddeye göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:

 • Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,
 • İhtar hakkı,
 • Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.
 1. üye içerikleri, verileri ve/veya bilgilerine ilişkin sorumluluk

5.1 Cilt Uzmanı Dermokozmetika, üyelerin sunduğu içerikler, veriler ve/veya bilgiler ile bağlantılı web sitelerinin içerikleri için sorumluluk üstlenmez. Cilt Uzmanı Dermokozmetika özellikle bu içeriklerin doğruluğunu, belli bir amacı yerine getirdiklerini veya böyle bir amaca hizmet edebileceklerini garanti etmez.

5.2 üye, Cilt Uzmanı Dermokozmetika web sitelerinin yasaları veya sözleşme hükümlerini ihlal eder şekilde kullanıldığını fark ettiğinde bunu, kayıtta kullandığı e-posta adresini kullanarak bildirebilir.

 1. Veri koruma

Cilt Uzmanı Dermokozmetika, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak Cilt Uzmanı Dermokozmetika'ya aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Cilt Uzmanı Dermokozmetika, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır (Türk Veri Koruma Yasaları, Avrupa Veri Koruma Yönergeleri ve burada uygulanabilecek diğer tüm yasal bilgi koruma mevzuatı). Cilt Uzmanı Dermokozmetika, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.

Cilt Uzmanı Dermokozmetika 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Cilt Uzmanı Dermokozmetika bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder. 

 1. Son hükümler

7.1 Cilt Uzmanı Dermokozmetika bu GTK'ı, her zaman, neden belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Cilt Uzmanı Dermokozmetika, GTK üzerinde yapılan değişikliklerden üyeye zamanında haber verecektir. Üye, yeni GTK'nın geçerliliğine, kendisine haber verildikten sonra iki (2) hafta içerisinde itiraz etmediği takdirde, yeni GTK, üye tarafından kabul edilmiş sayılır. Cilt Uzmanı Dermokozmetika üyeye yapacağı bildirimde itiraz hakkı ve itiraz süresinin önemiyle ilgili bilgi verecektir.

7.2 Başka bir mutabakat söz konusu değilse, üye, tüm açıklama ve beyanlarını Cilt Uzmanı Dermokozmetika’ya e-posta olarak aktarabilir veya e posta gönderebilir. Cilt Uzmanı Dermokozmetika kullanıcıya yapacağı beyan ve açıklamaları, e-posta olarak veya kullanıcının kendi kullanıcı hesabında belirtirmiş olduğu şekilde faks veya mektup vasıtası ile iletebilir.

7.3 Bu GTK'nın münferit düzenlemeleri geçersiz olur veya gelecekte geçersiz hale gelecek olursa, bundan diğer düzenlemeler etkilenmeyecektir. Sözleşme tarafları, geçersiz duruma gelmiş bir düzenlemeyi, düzenleme içeriğini ekonomik olarak arzu edilen anlam ve amaca en yakın olan bir düzenleme ile değiştirmeyi taahhüt ederler. Bu, mealen sözleşmedeki boşluklar için de geçerlidir.

7.4 İfa yeri, Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın merkezinin bulunduğu yerdir.

7.5 Yetkili mahkeme, yasal olarak geçerli olduğu sürece, Cilt Uzmanı Dermokozmetika’nın merkezinin bulunduğu yer için yetkili olan mahkemedir.

 

158 soru

154 cevap

1,507 üye

En popüler etiketler

sivilce-leke-kızarıklılık gözenekli-cilt sivilce lekeli-ciltler yağlı- siyah-noktalar la-roche-effaclar-jel cilt-kuruluğu avene kurukarmacilt vichy-bioderma- cilt-kuruluğu-hassasiyet-kızarıklık-aşırı-kuruluk-gerginlik anti-aging halka-cilt sivilce-tedavisi bb-krem çevresi- gozenekli-ciltler göz-cevresi-nemlendirici kılcal-damar-catlamasi güneş-kremi çene-alti-sarkma nemsiz-cilt göz -nokta nokta-la -komedon-sivilce-leke-siyah -karma -kuru -sivilce sivilce_leke_kiriklik_kuruluk dogru-nemlendirme kırmızı-izler alın-kuruluk sivilce-leke -leke -gozenek goz- #kirisikcizgisi drmuradürünleri hamilelikteciltbakımı hamilelikte-gunes-kremi-catlak-kremi kuruluk-egzema- -saç -kepek -kabuklanma kuruluk-roaccutane-tonik koruma- kuruluk-göz-güneş proplemi alın kırısıklık sarkan-cilt t-bolgesi-sivilce qsw-lazer-tedavisi kimyasal-peeling hormon-tedavisi koyu-lekeler la-roche-posay-effaclar-duo agda-sonrasi-sivilce avene-gozenek la-roche-posay-gozenek darphin-cc vichy-idealia-bb-krem ciltteki-yag-bezeleri beyaz-nokta nemlendirici- antialerjik goz-cevresi-koyu-halka koyu-halka kirisiklik vichy-siyah-nokta karma-ciltler vichy-gozenek koyu goz-cevresi-kurulugu karma-cilt t-bolgesi-yagli ddf-sulfur-mask akne gunes-lekeleri vichy-liftactiv-supreme leke-karsiti-gunes-kremi bioderma-pore-refiner bioderma-sebium-mask sebium-mask siyah göz-çevresi-kırışıklıkları sarkma cilt lierac-yağlı-karma lierac-kırışıklık lierac-göz-çevresi
...